Skip to main

יניב סטולר | Infrastructure BIM Technology Manager


בהמשך לטיפ של חודש אוגוסט 2023, לינק, בו למדנו כיצד להוסיף פרמטרים לאובייקטים שונים ב Civil3D בטיפ היום נלמד על פורמט IFC וכיצד לייצא תכנון כביש (Corridor) ל IFC.

פורמט IFC הנו פורמט פתוח המקובל על ידי מרבית בתי התוכנה בעולם ה BIM. הפורמט מאפשר העברת מידע גיאומטרי של כל אובייקט כולל המאפיינים שלו. פורמט זה מהווה סוג של PDF בעולם ה BIM, הכוונה שלא ניתן לערוך את המידע בו ואובייקטים דינמיים (שיודעים להשתנות בהתאם לתנאים מסוימים) מאבדים את יכולת הדינמיות.

נתחיל בלהבין כיצד מייצאים IFC מ Civil3D.

יפתח חלון הגדרות, נמלא את הנדרש, נגדיר איפה לשמור את הקובץ

שימו לב כי קיימות הגדרות נוספות, לדוגמא ניתן לבחור לאיזה גרסאות IFC לייצא

ההבדל בין גרסאות IFC שונות זה לרוב תמיכה בסוגי אובייקטים נוספים, לדוגמא לאחרונה נוספה יכולת לייצא Alignment לפורמט IFC. שווה לעקוב אחרי התפתחות פורמט זה היות וכרגע יש דגש על הוספת אובייקטים מתחום התשתיות.

בלשונית Objects ניתן לבחור אילו סוגי אובייקטים נייצא ל IFC

שימו לב כי Corridor לא נמצא ברשימה היות וכיום לא ניתן לייצא אותו ל IFC, עם זאת 3D Solids כן ניתן לייצא. נשתמש זאת בהמשך, כעת נבין כיצד בנוי Corridor ב Civil3D.

Corridor הנו אובייקט שרק תוכנת Civil3D יודעת לנתח אותו, Corridor הנו אוסף של מידע אשר ביחד מהווה את הכביש.

המידע כולל:

 • ציר (Alignment)

 • חתך אורך (Profile)

 • חתך רוחב ((Assembly

  • תת מבנים (Sub Assembly)

   • נקודות (Point) – מהווים קו במרחב תלת ממדי

   • קווים (Link) – מהווים משטח במרחב תלת ממדי

   • מילוי (Shape) – מהווים נפח (Solid) במרחב תלת ממדי

ראה דוגמא לתת מבנה 

אחרי שהבנו כיצד מוגדר Corridor אנחנו מבינים שבמידה ונרצה להוציא קו דיקור נצטרך לייצא קו מ Point רלוונטי.

במידה ונרצה להוציא משטח עליון/תחתון נצטרך לייצא משטח מה Link הרלוונטי. 

על מנת לייצא מודל D3 נצטרך לייצא את ה Shape הרלוונטי, בכך נקבל 3D Solids אשר מייצגים את הכביש.

על כן, על מנת לייצא Corridor ל IFC נצטרך ראשית להשתמש בפקודת Extract Corridor Solids 

נבחר את ה Corridor שנרצה לייצא

נגדיר מה בדיוק לייצא

נגדיר אילו פרמטרים נרצה לייצא מה Corridor ל Solids, בוחרים Property Set שהגדרנו (ראה טיפ של חודש אוגוסט, לינק)

נבחר איך לשמור, ממליץ לשמור לקובץ חדש

כעת נפתח את הקובץ החדש שקיבלנו ב Civil3D, ניתן לראות את הכביש (Corridor) שתכננו באופן מדויק כאוסף של 3D Solids. כל שכבה על בסיס חתך הרוחב שהגדרנו קיבלה ייצוג בפני עצמה. לכל Solids משויכים Property Set כפי שהגדרנו

כעת נייצא את הקובץ הזה ל IFC כפי שלמדנו בתחילת הטיפ, התוצאה הנה קובץ IFC המייצג את הכביש עם כל המידע שברחנו לייצא

ניתן לייצא כמויות ממודל זה, לחבר את המודל ללוחות הזמנים ולהשתמש במודל הכביש בהמשך הפרויקט עבוד דיסציפלינות נוספות. 

שיטה זו מתאימה להעביר מודל 3D בלבד ולא מתאימה להעביר מידע חכם של Civil Objects (משטח לדוגמא). אם נרצה לייצא את מודל הכביש עבור תכנון ניקוז אשר צריך להתבסס על המשטח העליון של הכביש פורמט IFC לא יתאים ונשתמש בפורמט LandXML.

לסיכום תוכנת Civil3D מהווה סביבת עבודה התומכת במתודולוגית BIM מקצה לקצה. שיתוף מידע בין מתכננים בפרויקט הנו קריטי להצלחת הפרויקט, עבודה ב Civil3D מאפשרת לנו לבצע זאת בצורה המתקדמת ביותר. ביחד עם זאת חשוב לבחור את הפורמט המתאים לצורך המתאים, ראה לינק למאמר בנושא פורמטים.

דילוג לתוכן