Skip to main

פורמטים מסוגים שונים משמשים להעביר מידע מסוג שונה, כל פורמט המידע שהוא מעביר והתוכנה שיודעת לקרוא אותו.


  כאשר עובדים בפרויקט שמתנהל ב BIM לעיתים עושים שימוש במגוון תוכנות שונות. הגדרת תהליך העברת מידע בין תוכנות שונות קריטי להצלחת הפרויקט. אפיון התהליך לרוב כולל:

1. סקר תוכנות בפרויקט

2.הגדרת המידע שנרצה שיעבור

3.הגדרת שיטות העברת מידע ובחירת פורמטים מתאימים

מומלץ שתהליך זה יסוכם עם כלל צוות הפרויקט ויתועד במפורט ב-BEP של הפרויקט.

ניתן לחלק את עולם הפורמטים ל 2 סוגים:

 פורמטים פתוחים – לרוב משמשים כסטנדרט בתחום מסוים על מנת לאפשר לתוכנות מתחרות לעבוד אחת עם השנייה ולאפשר תחרות והתפתחות טכנולוגית. בנוסף, לעיתים מפותחים על ידי קהילות השואפות לקדם תחום טכנולוגי מסוים.

פורמטים סגורים – פורמטים המהווים נכס מסחרי של חברה ספציפית, לרוב אין גישה למידע בפורמטים הללו לתוכנות שאינם שייכות לאותה חברה. עם זאת לעיתים כן פותחים חלק מהמידע (באמצעות SDK) על מנת שמפתחים יוכלו לקרוא את הקובץ למשל ללא יכולת עריכה. בכך חברות יכולות לעודד שימוש בפורמטים שלהם.

פורמטים מקובלים בעולם ה BIM:

 IFC – פורמט פתוח המקובל על ידי מרבית בתי התוכנה בעולם ה BIM. הפורמט מאפשר העברת מידע גיאומטרי של כל אובייקט כולל המאפיינים שלו. פורמט זה מהווה סוג של PDF, הכוונה שלא ניתן לערוך את המידע בו ואובייקטים דינמיים (שיודעים להשתנות בהתאם לתנאים מסוימים) מאבדים את יכולת הדינמיות.

LandXML – פורמט פתוח להעברת מידע לגבי Civil Objects (ראה טיפ יולי 23).

  FBX – פורמט של אוטודסק המשמש להעברת מידע תלת ממדי גרפי, המודל מתורגם לתצורה של משטח המכיל מידע גרפי טקסטורות, צבעים, תאורה וכו'. אומנם זה פורמט סגור אך אוטודסק כן מאפשרים למפתחים לעבוד אתו (באמצעות SDK) לרמה מסויימת ולכן רואים שמגוון תוכנות מאפשרות לקרוא אותו.

SHP (Shapefile) – פורמט פתוח שפיתחה חברת ESRI הפורמט מאפשר העברת מידע של נקודות, קווים ופוליגונים כולל המאפיינים שלהם. הפורמט נפוץ בעולמות ה GIS אך גם עושים בו שימוש בעולם ה BIM.

 SDF – פורמט Shapefile סגור של Autodesk המאפשר העברת מידע של נקודות, קווים ופוליגונים כולל המאפיינים שלהם.

DWG – פורמט המאפשר העברת מידע גיאומטרי של כל אובייקט כולל המאפיינים שלו.

TIFF – פורמט פתוח להעברת תמונה (תצ"א) כאשר לכל נקודה יש RGB (צבע) ביחד עם מיקום מרחבי (X,Y,Z).

ECW – פורמט סגור להעברת תמונה (תצ"א) כאשר לכל נקודה יש RGB (צבע) ביחד עם מיקום מרחבי (X,Y,Z). יתרון הפורמט הוא היכולת לקבץ מידע של תמונה לנפחים קטנים יחסית.

DGN – פורמט סגור של תוכנות Bentley הכולל מידע מלא של מודל BIM.

SKP – פורמט סגור של תוכנת Sketchup הכולל מודל תלת ממדי.

IMX  – פורמט סגור של Autodesk להעברת מידע בין Civil3D ל Infraworks.

RVT – פורמט סגור של Autodesk למודל BIM מלא.
RFA – פורמט סגור של Autodesk ל"משפחות" ב Revit.
RFT – פורמט סגור של Autodesk לתבנית פרויקט.

לסיכום, ה BIM מאפשר לענף הבנייה והתשתיות להיות חלק מהמהפכה הדיגיטלית. המהפכה הזו מביאה אתה עולמות תוכן חדשים ואף מקצועות חדשים. עבודה בסביבה טכנולוגית דיגיטלית מחייבת למידה תמידית, מכיוון שקצב ההתפתחות והחידושים הנו מהיר מאוד. שליטה בפורמטים השונים וביכולות של כל פורמט הנה קריטית להצלחה של טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים והטמעת BIM בפרויקטים גדולים ומורכבים.

דילוג לתוכן