Skip to main

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


אני בטוח שגם אתם נתקלתם בתופעה שלאחר ביצוע פקודת Zoom Extents כל השרטוט נעלם או נראה כנקודה קטנה באחת מפינות השרטוט.

השרטוט נעלם כאשר מבצעים “Zoom Extents”

ובכן הדבר קורה כאשר "ברח" לנו אובייקט (אומנם קטן) ממרכזו של השרטוט, הדרך לטפל בתופעה היא פשוטה:
1. נבצע פקודת "Zoom Window" כך שנראה את השרטוט שלנו.

השרטוט נעלם כאשר מבצעים “Zoom Extents”

2. נפעיל את הפקודה Erase נקליד All ונלחץ על כפתור ה- Enter (לא לבצע מחיקה רק בחירה).
3. כעת כל האובייקטים בשרטוט מעומדים למחיקה ואנו רוצים לסלק מבחירת המחיקה את השרטוט שלנו.
4. נבצע זאת ע"י הפיכת מצב ה-Select Object ל-Remove Object בעזרת הקלדת האות "R" ואח"כ Enter.
5. בעזרת העכבר נפתח חלון בחירה ונבחר את השרטוט שלנו כך ש"יורד" מבחירת האובייקטים.
6. נבצע את פעולת המחיקה (במקרה של טעות ניתן להשתמש בפקודת “UNDO”)
7. נצבע את פקודת Zoom Extents והינה רק השרטוט יופיע.

הערה – במקום סעיף 4 ניתן להשתמש בכפתור ה-Shift כדי "לסלק" אובייקטים מהבחירה לנחיותיכם הוספתי את הדפסת ה-Command Line של תהליך המחיקה:

השרטוט נעלם כאשר מבצעים “Zoom Extents”

בהצלחה,

חמי מילר
מנהל טכנולוגיות ושירותי מומחה
חטיבת אוטודסק
[email protected]

דילוג לתוכן