Skip to main

רעות בן יהודה | BIM & REVIT Professional Services Specialist


בגרסאות הקודמות כדי לייצר קיר אלכסוני/נטוי היה את צורך ליצור פרופיל מיוחד ולשתול אותו בטיפוס של הקיר עם פרמטרים של זוויות או לחילופין יצירת מסה משופעת ואלמנט של קיר יודע להיצמד למישור המשופע של המסה או דרך סקריפט בדיינמו ועוד..

הדרכים הנ"ל ליצירת קיר אלכסוני/נטוי בגרסאות הקודמות, אכן גוזלות זמן רב מכיוון שאין את היכולת ליצור זאת בצורה ישירה דרך התוכנה וכאן בא לידי מקום החידוש האדיר של קירות אלכסוניים\נטויים בגרסת Revit 2021.

השלבים הם כדלקמן:

1. בשלב יצירת הקיר, ישנה האופציה לבחור האם הקיר הרצוי הוא Vertical או Slanted

      בחלון ה- Properties בפרמטר ה- Cross Section.

2.   נבחר Slanted ותפתח שורה (Angle From Vertical) להזנת ערך הזווית הרצויה של הקיר.

3.   ניתן לשלוט בכל עת בזווית הנטויה של הקיר ע"י שינוי ערך הזווית דרך ה- Properties או לחילופין

      באמצעות גריפים שיוצגו על גבי חלקו העליון של הקיר.

4.   במידה וישנם פתחים על גבי הקיר, ישנה האפשרות להטות את הפתחים בהתאמה לפי זווית הקיר הנטוי המארח.

      תחילה יש לסמן הפתחים ובאזור ה- Properties ניתן לסמן בפרמטר ה- Orientation האם Slanted / Vertical.

למידע נוסף- פנו אלינו

דילוג לתוכן