Skip to main

אלעד מוסקוביץ‘ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


הרבה פעמים אנו רוצים להפוך קובץ להרכבה. יש מגוון סיבות, כגון יצירת מודל “קל” יותר, אפשרות לעבוד עם קובץ אחד ולא עם מספר קבצים (תלוי בקבצים המכילים את ההרכבה) ועוד. כדי לעשות זאת יש מספר אפשרויות, אבל רק הגדרה אחת  שומרת על משקל ההרכבה בחלק. נסתכל בהרכבה הבאה: 

כדי לדעת את משקל החלק נלחץ על פקודת iProperties אשר בלחצן הימני על שם הקובץ ב-Browser, בלשונית Physical:

אפשרות ראשונה להפוך הרכבה לקובץ “חלק”,  היא מתוך ההרכבה עצמה על ידי פקודת Create simplified part:

בחלון שיפתח נבחר את ה Template וניתן שם חדש ומיקום: 

בנוסף בהגדרת combine style יש לנו 3 אפשרויות, אפשרות אחת תייצר חלק המכיל multi-body כמספר קבצי ההרכבה

שתי האפשריות הנוספות תייצר חלק המכיל גוף אחד: 

בקובץ החדש אם נסתכל על משקל החלק נגלה ערך אחר, מכיוון שלא הוגדר חומר הגלם, ברירת המחדל של ערך הצפיפות הוא 1 ולכן המשקל אינו תואם. נוכל לשנות ידנית את המשקל יופיע הסמליל של יד ליד ערך Mass: 

אפשרות שנייה, מתוך ההרכבה ניתן לבצע Derive assembly מתוך Model state

אם נבצע כך בנוסף לקובץ Part שייווצר, נקבל גם Model state חדש בהרכבה. אפשרות נוספת להפוך את ההרכבה לחלק זה על ידי פקודת Derive אשר ב – Part, נפתח קובץ חדש ונפעיל את הפקודה 

תיוצר לנו אפשרות רביעית single composite

(באפשרות הראשונה, single composite, תתאפשר רק אחרי Edit derived assembly וההרכבה כבר הוכנסה לקובץ). בקובץ, החלק יהיה מסוג Surface אך עם משקל ההרכבה ולא נצטרך לשנות ידנית.

דילוג לתוכן