Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


החודש ארצה לתת טיפ קטן וקולע בנושא המדרגות.
בברירת המחדל, Revit מספקת לנו מדרגות שלאו דווקא מוצגים גרפית באופן שהיינו רוצים שיוצגו בתכנית. להלן 3 המלצות בנושא הגרפיקה של המדרגות ב REVIT.

 1. הסרת סימון “UP” מתחתית המדרגות – בברירת מחדל, המדרגות מציגות סימון UP בתחתית המדרגות. דבר מציק ואף מבלבל.

  אמנם ניתן לסמן את חץ הכיוון של המדרגות, ולבטל את סימון “Show Down Text”, אבל זוהי פעולה מציקה שיש צורך לעשות מחדש בכל מהלך של מדרגות.

  ההמלצה שלי היא לבצע שינוי זה במקור בתפריט ה Visibility Graphics (ובאופן אידיאלי לשמור זאת כתבנית מבט View Template כדי שיתעדכן ביתר המבטים המקושרים).

 2. הסתרת מדרגות מעל טווח הסתכלות בתכנית – במידול מדרגות, ובפרט במידול חדר מדרגות, התצוגה של המדרגות מעלינו עלולים להיות מפורטים מידי ולהפריע לשרטוט. במקרה זה נוכל להיעזר ב Visibility Graphics כדי להציג פחות מידע של המדרגות הנמצאות מעל טווח ההסתכלות. שימו לב להתרכז בכל מה שנמצא תחת התייחסות    << above >>

 3. קו כפול בסימון חיתוך מדרגות -ניתן לשנות את הגרפיקה של הקו החותך את המדרגות באמצעות עדכון טיפוס המדרגות. 

  לצורך כך נסמן את המדרגות, ונערוך את טיפוס המדרגות בEdit Type בחלון המאפיינים משמאל. 
  דרך חלון זה יפתח חלון נוסף באמצעות לחיצה על Cut Mark Type

  בחלון הנוסף שנפתח נעדכן את אפשרות Cut Line Type לסוג Double Line

 

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן