Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


Vault 2020 מקל עלינו במציאה וזמינותם של שרטוטים לחלקים קיימים.
התווסף מאפיין חדש "Has Drawing" ומאפיין זה מופיע כעמודה בתצוגה הראשית.
במידה וקיים אייקון בעמודה, לחלק או להרכבה יש שרטוט במערכת. דרך זו מקלה עלינו כי היא חוסכת את החיפוש במערכת וגם חוסכת את הקליקים של Where Used על החלק.

יש עוד שימושים למאפיין זה, למשל נוכל להציב את המאפיין כתנאי להחלפת סטטוס הנדסי.
למשל רק חלקים Has Drawing = True יוכלו לעבור לסטטוס Released.

להתראות בטיפ הבא,

דני.

דילוג לתוכן