Skip to main

אלעד מוסקוביץ’ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בהרבה פקודות שאנו משתמשים מתחבאת הגדרה בלחצן הימני בעכבר שפותרת לנו כאב ראש, למשל  מיקום מידה באזור הרצוי בשרטוט. בדף השרטוט, שאנו נותנים מידת זווית בין שני קווים לעיתים אנו רוצים להזיז את המידה, למשל המידה של 6 מעלות שלפנינו:

נרצה להגדיר אותה שתראה בצורה  הבאה:

אך שנבחר אותה עם העכבר ונזיז ימינה נקבל:

בלחצן ימני נוכל לשנות ב Option אפשרות Opposite angel 

אך נקבל

כדי לאפשר למידה 6 מעלות לזוז , בהגדרות יש לבטל Use Quadrant

ואז נקבל את התוצאה המבוקשת:

בהצלחה

 

דילוג לתוכן