Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


הורדת כמות תמיכות להדפסה תעזור לנו באיכות הדפסה, זמן, עלות ועוד. במאמרים קודמים ראינו שניתן להזיז את התמיכות או לשנות אותם. מגרסת 2022 התווספה פקודה חדשה שמאפשרת להגדיר שהתמיכות יהיו על משטח מסוים ולא בהכרח על  ה – Platform. למשל נרצה להדפיס את שני החלקים הללו:

נפעיל את פקודת Generate Support ונקבל תמיכות רק מחלק אחד.

כדי לשנות את התמיכות לחלק התחתון, תחילה יש לאחד בין שני הגופים בעזרת פקודת Boolean.

ניצור את התמיכות מחדש, אך לפני אישור הפקודה, לחצן ימני על התומכים ונפעיל פקודת Project upskin, נוודא בחלק התחתון מסומן To Upskin. נגדיר זווית ובעזרת הסמן נבחר את המישור

לאחר האישור נקבל

כך נעשה לכל מקבץ של תמיכות, עד לתוצאה הרצויה:

בהצלחה

דילוג לתוכן