Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


עבור קבלת מודל טוב עם מינימום פגמים יש לשים לב ללא מעט פרמטרים. תוכנת Netfabb מאפשרת לנו לחזות זאת לפני ההדפסה. ראינו בעבר כיצד לבחור את האוריינטציה המתאימה לפי פרמטרים מסוימים שמתקבלים כמו כמות מינימלית של תמיכות, גובה ועוד. פרמטר שחשוב לנו לדעת הוא פיזור החום מהמודל. פרמטר זה אנו נקבל על ידי הבנה של זמן הדפסת כל שכבה. לאחר בחירת המדפסת, הכנסת המודל והגדרת חומר הגלם, נבחר באפשרות של Orient Part

נבחר את הכיוון הרצוי, למשל:

לאחר האישור נקבל את האוריינטציה ונוסיף תמיכות על ידי הפקודה Create support ונקבל:

על מנת לראות כיצד תתבצע ההדפסה בפועל, נבחר בפקודה Toolpath visualization

ונקבל אפשרות להריץ סימולציה של ההדפסה, בנוסף יתווסף חלון Build job analysis

איתו נוכל לראות כמה זמן ייקח לכל שכבה להיות מודפסת, נגרור את הסמן כלפי מעלה (או שנלחץ Play)

העדיפות היא לקבל תוצאה הנראית כמו:

ז"א שככל עולים בגובה השכבות זמן ההדפסה שלהם מתקצר, אחרת יש סיכוי של פיזור חום לא תקין של השכבה ונקבל כשל בהדפסה. באפשרות של Preview mode נוכל לשנות את התצוגה של התוצאה (Mode) ובאפשרות של Layers נוכל לראות את התוצאה לכל השכבות או ב"קפיצות" (כל שכבה שנייה, עשירית וכו').

אם נסובב את החלק, נוסיף תמיכות ונדפיס בצורה אחרת נקבל את התוצאה הבאה:

נוכל להבין שלקראת סוף ההדפסה תוכל להיות לנו בעיה של פיזור חום לא אחיד. אם זו האוריינטציה הרצויה מכל סיבה שהיא נוכל להוסיף תמיכות באזורים מסוימים (כך שזמן הדפסת השכבה יתארך) כדי שיתווסף לנו עוד חומר של תמיכות וכך נוכל ל"נדף" יותר חום בזמן ההדפסה.

בהצלחה

דילוג לתוכן