Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


בעת עבודה על התוכנה, פעמים רבות נרצה לנטרל את הגדרות התצוגה של המבט View Template באופן זמני. מרביתנו עושים שימוש בהעברת הגדרות המבט ל NONE, ביצוע שינויים ולבסוף ניסיון שחזור להגדרות ההתחלתיות, אך ישנה אפשרות זמנית ונוחה יותר.

אפשרות ה Temporary View Properties מאפשרת שני מצבים: מעבר מהיר בין הגדרות מבט שונות וכן שיבוש הגדרות מבט באופן זמני ומהיר – ללא חשש מהריסת הגדרות הגרפיות של המבט המקורי.

בהצלחה,

דפנה

דילוג לתוכן