Skip to main

דימה בריקמן | Development manager


שינויים חשובים נוספו ל- AutoAREA Robot  ואין צורך שתחפש אותם באפליקציה. פשוט צפה בסרט קצר עליהם, התקן את הגרסה החדשה של אפליקציה ותהנה משינויים אלה.

רשימת שינויים:

רובוט ירושלים – סרטי עזר לכל הודעת שגיאה במודול בדיקת השגיאות לחיצה על Ctrl-Click תפתח סרטון קצר על השגיאה וכיצד ניתן לתקן אותה

Find polyline by area size – ממשק חדש בפקודה

Check drawing before AREA’s Robot – ממשק חדש בפקודה

TEKEN+ “Online Video Help 24/7” – מנגנון עזרה חדש בכל פקודה בעזרת סרטון הדרכה קצר

 

צפו בסרטון המפרט את השינויים:

דילוג לתוכן