Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


לעיתים נתקל במצב שעל אף ההגדרה ב-Project Setup לגבי מתאר התוויות, עדיין לא נקבל את כל התוויות בהתאם להגדרה. להלן דוגמה בה למרות הגדרת מתאר התווית כעיגול, חלק מתוויות נוצרו עם מסגרת מלבנית:

בדוגמה זו המתאר (Enclosure) היוצא דופן הינו במקטע צנרת שקוטרה קטן לעומת צנרת ראשית.

את גבול הקוטר הקטן ניתן לקבוע ע"י בחירה מתוך רשימה:

מעבר להגדרות  שניתן לבצע ישירות בממשק המשתמש, ניתן לעשות זאת גם ע"י שינוי ערכים בקובץ ההגדרות, במקרה זה נפנה לקובץ שמגדיר את תצורת האיזומטריות IsoConfig.xml והוא ייחודי לסטייל בו בחרנו לעבוד. מיקום הקובץ בתיקיה: ..\ProjectName\Isometric\StyleName
להלן השינויים שיש לבצע בקובץ זה:
בקבוצת ההגדרות לקטרים קטנים:

לאחר שינויים אלו נגיע לתוצאה הבאה:

במידה ונרצה לקבל עיגולים שווים בגודלם בכל המקומות (ולא מותאמים לגודל טקסט), עלינו לבצע שינוי גם בקבוצת ההגדרות כלליות:

הערה: הוספת האות S לפני צורת המתאר (Enclosure) תוביל להתאמת גודל המסגרת לכמות הטקסט בתוכה.

משמעות האות S במקרה זה, הינה Scale. והתוצאה שתתקבל:

בהצלחה!

דילוג לתוכן