Skip to main

כלי תחזוקה לפרויקט - SYSTEM FUNCTIONS

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


כל פתרונות AUTOCAD PLANT 3D מבוססים קבצי אוטוקאד לשמירת הגיאומטריה (בסיס נתונים גיאומטרי) ובסיס נתונים חיצוני לשמירת המידע הנלווה.

אין זה משנה איזה סוג של בסיס נתונים חיצוני נשתמש, PLANT 3D דואגת לסנכרון בין השניים.

במהלך העבודה אנחנו מוסיפים ישויות ומוחקים ישויות, מה שיכול ליצור "חורים" בבסיסי הנתונים, גם הגיאומטרי וגם החיצוני.

ארכז פה מספר פונקציות שיכולות לשפר את התפקוד של בסיסי הנתונים.
 

1.COMPRESSPROJECT

מכווץ את בסיסי הנתונים של השרטוטים לעבודה יעילה יותר.

בזמן בצוע הפעולה אסור שמשתמשים יהיו מחוברים לפרויקט.

יש 2 אפשרויות, כאשר השנייה גם תמחוק סופית את הישויות שנמחקו בעבר. 

2. PLANTAUDIT

בודק ומתקן שגיאות סנכרון בין בסיסי הנתונים של השרטוטים לבסיס הנתונים החיצוני.

אם ישות לא קיימת בבסיס הנתונים היא תמחק מהשרטוט.

אם המערכת מוצאת שגיאות יופיעו הודעות:

3.     PNPLOCALDATACACHEPURGER

תחת התיקייה  C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\PLNT3D

קיימים מספר כלים לטיפול  ותחזוקה של הפרויקט.

אחד מהם, PnPLocalDataCachePurger.exe נועד לכווץ את

ה CACHE  המקומי.

ה CACHE  המקומי נועד לשפר ביצועי גרפיקה בעיקר למקרה שבו אנחנו עובדים על פרויקט משותף אשר יושב ברשת.

מומלץ מדי פעם להפעיל פקודה זו.

נבחר ב PURGE  ותתקבל ההודעה הבאה:

בברכה,

סמי גינדיק.

דילוג לתוכן