Skip to main

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


הפקודה ליצירת משטח יודעת לשלב בין נקודות מדידה וקווי אי רציפות ובכך וליצור משטח – Surface.

יחד עם זאת, פקודת יצירת המשטח מתייחסת אל קווי האי רציפות כפי שהם משורטטים.

קווים שמרחק בין שתי נקודות עוקבות הוא גדול עלולים ליצור משטח שאינו נכון!

להלן דוגמא למצב הנ"ל:

לעומת המצב הנ"ל, אם נשנה את המרחק המקסימלי ל 1 מטר כך יראה המשטח שנוצר:

אי לכך, מומלץ לתקן את ברירת המחדל של מרחק מקסימלי בין נקודות עוקבות כלהן:

מתוך ה Prospector תחת לשונית Settings תחת Surface ומתחתיו Commands, בחר ב AddSurfaceBreaklines ושנה את הערך 100 לערך המתאים לך.

נושא נוסף הקשור לבניית המשטח הוא הצטלבות של קווי אי רציפות (הצטלבות של קווי אי רציפות יכולה להיות ממש מינורית כמעט אפסית). למרות האמור לעיל, תוכנת Civil 3D מתייחסת לכל הצטלבות כלשהיא ומבטלת את הסגמנט האחרון של אחד הקווים.

עם זאת, התוכנה מאפשרת התייחסות להצטלבות כדלקמן:

בדוגמא יש הצטלבות של קווים. הקו הכחול "עולה" על הקו השחור אשר מגיע עד לקצה הקו הירוק.

המשטח נבנה עם Allow crossing breaklines No קווי הקונטור של המשטח משורטטים בצבע אדום.

אותו המשטח נבנה עם Allow crossing breaklines YES קווי הקונטור של המשטח משורטטים בצבע אדום.

דילוג לתוכן