Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


הוספת תמיכות (Support) עבור חלקים להדפסה הם עניין שבשגרה. בתוכנת NETFABB ניתן לקבל Supports לפי סוג המדפסת, לאחר קבלת התוצאות ניתן לערוך את התוצאה שהתקבלה לפי רצוננו. עבור החלק הבא:

פקודת Create Supports – תאפשר יצירת תמיכות:

בהפעלת הפקודה נבחר את ה- Scripts הרצוי. תלוי לפי סוג המדפסת/תהליך, למשל SLM.

את ה-Script המקורי לא ניתן לשנות. למשל נקבע שהזווית הקריטית ליצירת תמיכות הם 39 מעלות.

כדי שנוכל לשנות יש לבצע שכפול ה- Script, על ידי לחיצה על סימון + ולתת שם חדש.

לאחר לחיצה על Execute נקבל את התוצאה

על מנת לשנות את התוצאה שהתקבלה, נבחר את התומך (set) ובלחיצה על לחצן ימני Edit entity

יפתח לנו חלון הפקודה, המחלק את ה-Script לפי הגדרות.

למשל Filling type, ניתן לשנות במקום Structured ל- Hollow

כפי שאנו רואים, התמיכות מצטלבות עם גוף החלק, לכן לאחר סיום ההדפסה, תהיה לנו עבודה נוספת בשביל להסיר אותם. ניתן להזיז על ידי שינוי ההגדרה Angled block support ל- Yes

בעזרת החצים שידלקו נוכל להזיז למיקום הרצוי. לסיום נאשר את הפקודה ונקבל חלק הכולל תמיכות שמוכן להדפסה.

בהצלחה

דילוג לתוכן