Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


גרסת 2022 מוסיפה מספר שיפורים ליצירת תמיכות (Support). אחד מהם הוא תמיכות הניתנות לשינוי בעזרת עקומה. לאחר בחירת מדפסת והכנסת החלק נפעיל את פקודת Create Support

נבחר את המשטח העליון, לחצן ימני בעכבר – > Create volume support on cluster

לאחר שנקבל את התוצאה, לחצן ימני על התומך Edit entity נבחר ב–Projection: Along a spline

ייווצר לנו קו עם נקודות לאורכו. נוכל להזיז את כל אחת מהנקודות ואם נרצה להוסיף אחת בעזרת לחיצה כפולה על ה- Spline תיווצר הנקודה. בעת בחירת הנקודה תתווסף מערכת צירים, בעזרת גרירת אחד הצירים נזיז את הנקודה.

לסיום נאשר את התמיכות.

בהצלחה.

דילוג לתוכן