Skip to main

מעבר שיפועים לציר ללא קשתות

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


כדי להגדיר מעבר שיפועים (Superelevation) לציר שאין לו קשתות, יש "לעקוף" את המיגבלה ולדמות שיש לו קשת נעלמת.

יש לבחור בציר הישר ולסיים ב CR

אחרי הבחירה יופיעו בחלון פרמטרים לקשת פיקטיבית

לחץ על כפתור Tabular Editor והמשך למלא טבלת מעברי שיפועים.

דילוג לתוכן