Skip to main

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


סימן “חותמת סטודנט" בתוכנת סטודנט של AutoCAD 2019 ו –Toolset (תוכנות ורטיקליות מבוססות AutoCAD) חזרה לשימוש וכל שרטוט אשר נשמר או נערך בגרסאות אלו של AutoCAD יודפס עם הסימן ששרטוט “זה בוצע בעזרת תוכנת סטודנט ולא תוכנה מסחרית”.

להלן רשימת תוכנות סטודנט גרסת 2019 המכילות את "חותמת הסטודנט"

Autodesk® AutoCAD®
Autodesk® AutoCAD® Architecture
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D
Autodesk® AutoCAD® Electrical
Autodesk® AutoCAD® for Mac
Autodesk® AutoCAD LT®
Autodesk® AutoCAD® LT for Mac
Autodesk® AutoCAD® Map 3D
Autodesk® AutoCAD® Mechanical
Autodesk® AutoCAD® MEP
Autodesk® AutoCAD® Plant 3D

 

למה חזרה "חותמת הסטודנט" ?

"חותמת הסטודנט"  תתמוך בשימוש הלגיטימי של רשיונות חברת  Autodesk בתחום החינוך ללא עלות (חינם) ותסייע להבטיח שהסטודנטים והמחנכים ימשיכו לקבל את אותה הפונקציונליות של התוכנה  המלאה כמו כל אנשי המקצוע בתעשייה בכל העולם.

האם השינוי הוא גלובלי או רק לישראל?

השינוי הינו גלובלי והוא חל על כל רישיונות החינוך שהונפקו לסטודנטים ומחנכים עבור גרסאות AutoCAD 2019 ו- AutoCAD 2019 Toolset (מוצרים אנכיים) בכל השפות.

כיצד נזהה את סימן "חותמת הסטודנט"

מתי יופיע סימן "חותמת הסטודנט"?
כאשר נדפיס, או נבצע פעולת תצוגה מקדימה לפני הדפסה באמצעות AutoCAD 2019 ו / אוToolsets AutoCAD 2019 המוגדרות כתוכנת חינוך נקבל סימן (ראה תמונה למעלה) שיוצג בהדפסת השרטוט שהוכן בעזרת תוכנת סטודנט .

איזו הודעה תוכנת הסטודנט מציגה כדי להזהיר על אפשרות סימן "חותמת סטודנט"?
בעת פתיחת שרטוט שהוכן בגרסת רישיון מסחרי של  AutoCAD 2019 בתוכנת סטודנט תוצג הודעה הבאה:

כאשר נשתמש בתוכנה מסחרית לפתיחת קובץ שבוצע בתוכנת סטודנט נקבל את ההודעה הבאה:

במידה ונמשיך לעבוד על הקובץ, בזמן ההדפסה נקבל את "חותמת הסטודנט".

האם "חותמת הסטודנט" של תוכנת חינוך תוצג כאשר תוכנה אחרת של Autodesk תשמש לפתיחת השרטוט?
מוצרי AutoCAD 2019 המפורטים מעלה ייצרו את סימן "חותמת הסטודנט", והוא יתקיים במוצרים אחרים שצורכים את שרטוטי  AutoCAD המכילים את סימן "חותמת הסטודנט".

האם נראה חלון  אזהרה בזמן שימוש בתוכנה אחרת של Autodesk ?
לא, חלון האזהרה יופיע רק בעת שימוש במוצרים מבוססי AutoCAD.

אם נעשה שימוש ברישיון מסחרי ל"העתקה", "הדבקה", הוספה או הפניה של פעולות משרטוטים שנוצרו באמצעות גרסת AutoCAD 2019 המכיל את "חותמת הסטודנט", האם החותמת  "תעקוב" אחר שרטוט האב ותוצג בשרטוטים אחרים של הארגון המסחרי?
לא. התנהגות "התפשטות" זו אינה מתרחשת עם מוצרים מבוססי  AutoCAD 2019.

מדוע לא רואים את "חותמת הסטודנט" בזמן הדפסת השרטוט בתוכנות המותקנות במעבדה במכללה או באוניברסיטה?
תוכנות המיועדות למוסד החינוכי אינן מכילות את "חותמת הסטודנט" רק תוכנות עבור הסטודנט או המרצה מכילות את החותמת בזמן הדפסה.

האם אפשר להסיר את סימן שימוש "חותמת הסטודנט" בתוכנות מבוססות  ב- AutoCAD?
סימן "חותמת הסטודנט"  נועד עבור שימוש לגיטימי בתוכנת AutoCAD על ידי סטודנטים ואנשי חינוך דרך קהילת החינוך של  Autodesk וכל ניסיון לעקוף את הסימן הינו הפרה של תנאי הרישיון.

מי יכול לקבל רישיון עבור תוכנת סטודנט דרך אתר קהילת החינוך של Autodesk?
הזכאים לגישה חופשית של התוכנות הם:
סטודנטים ומחנכים הזקוקים לתוכנה לשימוש אישי הקשור בחינוך. המשתתפים חייבים ללמוד או להיות מועסקים ב "מוסד חינוכי מוסמך" ויכולים להשתמש רק ברשיונות אלה כמכשיר אישי למטרות הקשורות ישירות ללמידה, הוראה, הכשרה, מחקר או פיתוח.
מוסדות חינוך הזקוקים לרישוי רב משתמשים עבור התקנה בכיתה או במעבדה, אשר ישמשו כחלק מהוראתם לתלמידים. "מוסד חינוכי מוסמך" הוא מוסד חינוכי שהוסמך על ידי רשות ממשלתית מורשת במסגרת ממשלתו הרשמית ומטרתו העיקרית היא ללמד את תלמידיו הרשומים. זה כולל בתי ספר תיכוניים, בתי ספר יסודיים ומוסדות להשכלה גבוהה.
חונך או מתחרה בחסות חברת Autodesk. חונך בתחרות עיצוב  בחסות חברת Autodesk הוא אדם המספק הדרכה, ייעוץ, אימון או הוראה למתחרים העוסקים בתחרות עיצוב ממומן בחסות חברת Autodesk. מתחרה הוא סטודנט או אדם אחר שנרשם והתקבל או אושר בדרך אחרת על ידי מארגן תחרות עיצוב כמשתתף בתחרות.

ניתן לקרוא עוד בלינק הבא: Autodesk Knowledge Network.

איך ניתן לקבל רישיון חינוך חינם של גרסאות 2019?
את הרישיונות המבוססים AutoCAD 2019 ניתן לקבל בלינק Autodesk Education Community.

האם תכונות המוצר ופונקציונליות של תוכנות מבוססות AutoCAD 2019 מורשות דרך אתר  החינוך זהות לתוכנה שנרכשה באמצעות מנוי בתשלום?
כן, למעט תוכנות חינוך מבוססות AutoCAD 2019 המכילות את סימן "תוכנת סטודנט".

ברשותי תוכנת חינוך ישנה יותר מגרסת 2019 האם ניתן לשדרג לגרסת 2019 ?
כן , כל עוד אנו זכאים ניתן לגשת לאתר החינוך של Autodesk ולהוריד את הגרסה העדכנית משם.

יש ברשותי גרסה ישנה יותר האם חובה לעבור לגרסת 2019?
לא, משתמשים מורשים יכולים לקבל גישה עד לשלוש גרסאות אחורה.

אם נתקין גרסת חינוך ישנה יותר מ 2019 האם יהיה סימן "חותמת הסטודנט"?  
לא, גרסאות 2015,2016,2017,2018 לא מכילות את סימן "חותמת הסטודנט"

האם בעתיד סימן "חותמת הסטודנט" יופיע גם במוצרים שאינם מבוססי AutoCAD?
כדי לשמור על זכויות הסטודנט והמוסדות החינוכיים חברת Autodesk  אכן שוקלת להוסיף זאת בעתיד.

אני לא עומד/ת בקריטריוניי הזכאות לרישוי תוכנה באמצעות קהילת החינוך של Autodesk  איך אני יכול לקבל תוכנת AutoCAD?
פשוט צרו קשר ונעזור בנושא

[email protected]

להלן לינק למקור הכתבה מאתר Autodesk
Reintroduction of education watermark for AutoCAD 2019 and AutoCAD 2019 vertical products

בברכה,
חמי מילר

דילוג לתוכן