Skip to main

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


עם יצירת פרויקט חדש ב PLANT 3D, הקבצים שמכילים את כל ההגדרות, כולל את ה SPECS שנמצאים שם, מועתקים מתיקיית: DefaultProject, אשר נמצאת ב בהתאם בגרסת 2018: C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018\R22.0\enu

 

וזה למקרה לא סימנו להעתיק ההגדרות מפרויקט אחר:

אם כך עשינו, לבטח לא נרצה את כל ה SPECS. 
עד גרסה 2017.1.1 מספיק שה SPECS "ישבו" בתיקיית SpecSheets על מנת שניתן יהיה להשתמש בהם. החל מגרסה זו ה SPECS חייבים להיות משויכים לפרויקט.
ה SPECS המשויכים יושבים בתקיה: Pipe Specs תחת הפרויקט ב Project Manager.
בזמן שדרוג גרסה מ 2017 ומטה ל 2017.1.1 ומעלה תהליך השדרוג מטפל בשיוך ה SPECS.
אבל אם נרצה להוסיף או להוריד SPEC, מצטרך לעשות את זה מתוך הפרויקט.

לשיוך SPEC  לפרויקט, מקש ימני על Pipe Specs ונבחר ב “Copy Specs to Project” 

להסרת SPEC מהפרויקט, נבחר את ה SPEC, ונבחר באפשרות: Remove Spec

ואז נקבל תפריט חדש שייתן לנו 2 אפשרויות:
הסרה מפרויקט זה – אשר יסיר ויעתיק לתיקיית Recycle Bin** של הפרויקט.
הסרת קישור ל SPEC – אשר ישאיר את ה SPEC בתקיה ורק יסיר את השיוך. זה בעיקר מתאים אם יש תיקיית SPECS משותפת למספר פרויקטים.

**Recycle Bin: תיקייה זו קיימת החל מגרסה 2018.1 אליה מועתקים כל הקבצים שנמחקים וזה כולל את ה SPECS.

בהצלחה!
סמי.

דילוג לתוכן