Skip to main

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


החל מ Service Pack 1 של גירסה 2017 ניתן להשתמש בתכונה חדשה זו של בניית רכיבי P&ID אשר מתבססים על SPECS קיימים ב PLANT 3D. כלי זה מאפשר לקבוצות עבודה אשר עובדות במקביל על פרוייקט תהליכי בשלב הסכמאטי והפיזי.
כלי זה לא מגביל את העבודה שלי ב P&ID אלא שהוא בא להנחות אותי אם הרכיב קיים ב SPEC וזה לשיקולי אם להשתמש בו.

איך משתמשים בו?

1.תחילה יש להגדיר ב PROJECT SETUP שברצוני להפעיל אפשרות זו.

2.נבחר ב-SPEC DRIVEN PROJECT.


 

 יש לבחור את ה SPEC איתו נרצה לעבוד

1.תחת ה Project Manager מופיעה רשימת ה SPECS

2.יש לבחור SPEC מהרשימה

3.ניתן לצפות בפרטי ה SPEC הנבחר – Show in Spec Viewer

4.מקש ימני ו – Set as Current Spec
 

 

ניתן לבחור מיפוי של רכיבי P&ID ל SPEC

*תחת ה Project Manager לבחור ב: Pipe Specs in P&ID Pipe Spec Object Mapping
*יש לבחור סוג רכיב אותו נרצה למפות

הערה: רכיב P&ID אשר מופה מוצג בטקסט שחור אחרת הוא באפור.
 

*בדוגמא למטה ניתן לראות מיפוי לברזים.

 

יצירת קוים מבוססי SPEC

יש באפשרותי לבחור את ה SPEC והקוטר לפני יצירת הקו, ואז במתן TAG מידע זה כבר קיים.

*נבחר SPEC לדוגמא: CS300
*נבחר קוטר. המערכת תציג לנו את הקטרים הכלולים ב SPEC ברקע חלק ומתחת לזה את אלה שלא ב SPEC
 

 

הוספת ברזים:

  • נבחר מה TOOL PALLETE את הברז. ניתן לראות שהרקעים של הברזים שונה. בהאתם לאותו קריטריון אלה שב SPEC  מופיעים עם רקע רגיל ואחרים לא.
  • בדוגמא זו SPEC CS300 ברזים מסוג GLOBE VALVE  קיימים עד לקוטר "10". מכוון שהקו הינו בקוטר "12"  ה ICON  ב TOOL PALLETE  מופיע עם רקע אפור.

בברכה,

סמי גינדיק.

דילוג לתוכן