Skip to main

דני שאולי | AEC Revit Technical support Expert


יצירת משפחה חכמה נותן לנו את האפשרות לפזר כמה הערות על גבי התכנית במבט ולאחר ביצוע/תיקון ההערה נתן לשנות לבוצע/תוקן

דילוג לתוכן