Skip to main

שימוש ב-SKID שיובא מתוכנה אחרת

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


ב- PLANT 3D ניתן להגדיר כל ציוד בצורה פרמטרית כשהייצוג שלו הינו מקורב למציאות אבל בממדים מדויקים.

יש ציוד שאנחנו מקבלים אותו מן המוכן שהוא כולל צנרת ואביזרים. מה שנקרא SKID

אנחנו יודעים שניתן להמיר כל בלוק אוטוקאד לציוד, אבל איך נתחזק את המודל אם ה SKID מתעדכן במהלך הפרויקט?

בקובץ העבודה נייבא את ה Skid, במקרה זה מ Inventor 

דרך התפריט נבחר ב Insert -> Import

הממשק הזה מאפשר לייבא ממבחר רחב של תוכנות. במקרה זה נבחר Inventor Ipt ונבחר את הקובץ ליבוא.

אוטוקאד ימיר את הקובץ לבלוק אשר ישמר  פנימית בקובץ  עבודה.

בפינה הימנית התחתונה נוכל לעקוב אחר תהליך היבוא. עם הסיום נבחר את הקישור שמתקבל ואז ייווצר הבלוק הרצוי.

במקום להמיר ישירות את הבלוק שהתקבל לציוד PLANT 3D, ניצור קובייה קטנה, כפי שניתן לראות בתמונה. אני יצרתי BOX מתוך תפריט ה- Modeling

אנחנו נמיר את ה- BOX לציוד בעזרת CONVERT EQUIPMENT

נבחר את סוג הציוד ( לצרכי דוחות )

נצרף את ה Skid לציוד  שיצרנו בעזרת: Attach Equipment

לציוד המעודכן נוכל להוסיף חיבור – NOZZLE  בדרך הרגילה

אם אחרי כל התהליך הזה, ה SKID  מתעדכן מה שעלינו לבצע:

*לנתק את ה SKID  בעזרת DETTACH EQUIPMENT
*לייבא שוב את ה SKID ולצרף אותו בעזרת  ATTACH EQUIPMENT

 

בצורה זו המיקום של החיבורים נשמר והמודל מעודכן.

בהצלחה!

דילוג לתוכן