Skip to main

אלעד מוסקוביץ׳ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


ההרכבות שאנו בונים יכולים להגיע לרמת מורכבות גבוהה, כמות חלקים גדולה או רמת תיאורו גרפי. לעיתים אנו רוצים לייצר מודל פשוט או שיש צורך לעבוד עם מודל “קל יותר”. נסתכל על הרכבה הבאה:

על מנת שנוכל לייצר חלק פשוט יותר נפעיל את פקודת Simplify: 

החלון שיפתח מחולק למספר “סביבות עבודה”. הראשונה, בסביבת Input נגדיר את ה- Model state וה- View הרצויים, במידה וכבר בנינו מבט שמכיל מספר חלקים ולא את כל החלקים אשר בהרכבה. נוכל להחליף את כל החלקים למעטפת פשוטה, עבור רמת ההרכבה:

או לחלק את המעטפת לרמת תת ההרכבה:

במידה והרכבה זו משתתפת בהרכבה נוספת נוכל לייצר את המעטפות הללו שיחסכו לנו בזמן העיבוד הגרפי בזמן העבודה.

בסביבת עבודה Exclude Components ניתן להסיר חלקים:

בהסרת חלקים, נבחר בעזרת העכבר כל חלק שנרצה לבצע Exclude או לפי גודל – Exclude by size, נבחר חלק מסוים וכל החלקים אשר קטנים ממנו לא יכללו בתוצאה הסופית. מבחינת פיצ’רים נוכל להסיר קדחים, Fillet Chamfer וכדומה. נסמן את הפיצ’ר הרצוי, בעזרת פקודת Highlight נראה היכן נמצאים הפיצ’רים הללו. בפקודת Preserve נוכל להבטיח איזה פיצ’ר ישמר. 

יצוא החלק בסביבת Output. נוכל לייצא לקובץ IPT, או לקובץ RVT שזהו הפורמט המקורי של תוכנת Revit. נבחר את התיקייה הרצויה במחשב ואת שם הקובץ הרצוי:

בלשונית Advanced נוכל לאפשר מילוי חלל פנימי של חלקים או להסיר אותם. בגמר ההגדרות נקבל מודל פשוט יותר, כל עוד לא נבצע Break link שינוי בחלקים בהרכבה יראה גם בקובץ שנוצר.

דילוג לתוכן