Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


תוכנת Autodesk Moldflow מכילה תוצאות רבות, לרוב אנו מעוניינים בתוצאות ש"נראות" קשורות יותר למילוי הפלסטי של במוצר כגון: זמן המילוי לחץ וכדומה. כמובן אנו מקבלים תוצאות של מאמצים בזמן תהליך ההזרקה. נבדוק תוצאה הנקראת Shear stress. תוצאה זו מראה את "קצב הגזירה" בחלק ובמערכת בזמן ההרצה. "קצב הגזירה" הוא מדד למהירות שבה שכבות הפלסטיק מחליקות זו על גבי זו, אם תהליך זה מתרחש מהר מדיי שכבות הפולימר ישברו והחומר יתכלה. "קצב הגזירה" צריך להיות נמוך מהנתון של חומר הגלם. כאשר נבחר חומר גלם:

נלחץ על Detail, בלשונית Recommending Processing, נסתכל על הנתון של Maximum shear rate, אנו אמורים לבדוק שהתוצאה שקיבלנו בגמר המילוי לא תעלה על הנתון הזה של חומר הגלם. 

למשל לחלק הבא:

 

לרוב התוצאה המקסימלית תהיה במיקום ה- Gate. מומלץ לייצר תוצאת XY כתלות במיקום וזמן המילוי, נבצע New Plot ונבחר Shear rate ,bulk מסוג XY: 

 

נבחר נקודות קריטיות (למשל מיקום ההזרקה) ונקבל תוצאה גרפית:

  

במידה וקצב הגזירה גבוה נפחית בעזרת הגדלת החתך או הורדת זרימת הפולימר. בניגוד לטמפרטורה Shear rate אינו ממוצע של קצב הגזירה. 

בהצלחה

דילוג לתוכן