Skip to main

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager


לכל תכנת תכנון יש הכלי הייעודי להפקת כתבי כמויות, אבל אם אני לא מומחה לשימוש בתוכנה זו נוכל להפיק כתבי כמויות מפורטים ב Navisworks.

יש כלי ייעודי לזה והוא נקרה  .Quantification Tool. אבל הפעם אני רוצה לתת לכם טיפ, קיצור דרך, להפקת כתבי כמויות לפי האלמנטים הנבחרים ב  Navisworks, זאת בעזרת ה Selection Inspector

איך עושים את זה?

נחליט על איזה סוג של אלמנטים נרצה להפיק כמויות.

בדוגמה זו בחרתי את כל האלמנטים שנמצאים תחת הקטגוריה Floors.

  1. ניצור SET מתאים בעזרת Find Items  ונשמור אותו

2. ב  Home – Select & Search בקצה הימני נמצא את ה Selection Inspector נבחר בו ונכנס להגדרות של השדות שנרצה להציג

זה יקפיץ אותנו ל > Quick Properties Definitions – Options Editor

3. עבור Floors בחרתי את התכונות הבאות:

 

נוכל לשמור הגדרות אלו ב Export  לשימוש עתידי (קובץ XML)

4. כל מה שנותר זה לבחור את ה SET שיצרנו מראש ונקבל טבלה עבור כל האלמנטים מסוג Floors  עם השדות שבחרנו.

5. ניתן לייצא טבלה זו לקובץ CSV ולעבד אותו באקסל.

בהצלחה!

סמי

דילוג לתוכן