Skip to main

סריקת שמות קבצים כפולים ב-ACC

צחי עמיר | AEC Revit Technical support Expert


פיצ'ר שאוטודסק הוסיפו ל-ACC לאחרונה, הוא היכולת לסרוק ולמצוא קבצים כפולים עם אותו שם ב-DOCS.

עד היום כאשר היינו יכולים לחפש את הקובץ בצורה ידנית, ובמידה שהיה כפילות באותו קובץ המערכת הייתה מוצאת לנו.

כעת ניתן לסרוק את כל התיקיות ב-DOCS בצורה אוטומטית.

בשביל לסרוק את התיקיות ולמצוא קבצים עם אותם שמות יש לפעול בצורה הבאה:

1.יש להיכנס לפרויקט הרצוי במערכת ה-ACC

2.יש לעבור ל-DOCS ולעמוד על ה-FILES

3.יש ללחוץ על SETTINGS מצד ימין למעלה

4.לבחור SCAN FOR DUPLICATES FILES

5.יש לבחור את הקונפיגורציה הרצויה להרצת הסריקה, ובסיום ללחוץ RUN SCAN

6.לאחר מכן בתפריט מצד שמאל נבחר REPORTS (בנוסף נקבל מייל מהמערכת שהדו"ח מוכן)

7.נוריד את הדוח וירד לנו קובץ אקסל למחשב שיראה לנו את הקבצים הכפולים עם אותו שם.

בהצלחה!

 

בברכה,

צחי עמיר – [email protected]

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות אליי.

דילוג לתוכן