Skip to main

אלעד מוסקוביץ’ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


רבים המקרים שיש לנו צורך בהחלפת קובץ בהרכבה. אחרי שעבדנו כדי למקם את החלק/ תת הרכבה, ונביא קובץ חדש עלינו לחזור על כל הפעולות של האילוצים. ניקח לדוגמא את ההרכבה הבאה: 

יש לנו תת הרכבה בשם Cylinder (מופיעה שלוש פעמיים) שנרצה להחליף עם תכנון אחר. אם קובץ התכנון החדש כבר קיים, נבחר את החלק, לחצן ימני בעכבר נפעיל פקודת Replace (או Replace all) 

סיכוי טוב שנקבל הודעת שגיאה לאילוצים ונצטרך לתקן או לעשות מחדש. אם לא עשינו עדיין תכנון חדש, נוכל לפתוח את הקובץ (פקודת Open),  לבצע Save as לקובץ ואז להכניסו/להחליפו בהרכבה. ניתן לשלב את שתי הפקודות הללו במכה אחת על ידי פקודת Save and replace אשר בלשונית Productivity, אם הקובץ נמצא יותר מפעם אחת ונרצה להחליף את כולם נשתמש בפקודה Save and replace all

יתרון נוסף הוא שלא נאבד Constrain לחלק החדש. נבחר את הקובץ ב – Browser ונפעיל את הפקודה, יפתח לנו חלון בו ניתן שם לקובץ החדש, ברירת המחדל היא Copy של שם הקובץ המקורי (אפשר כמובן לשנות) לאחר השינוי יתחלפו הקבצים:

לאחר מכן נפתח את הקובץ החדש ונעשה את השינויים הדרושים. 

בהצלחה

דילוג לתוכן