Skip to main

רוחב Sample line משתנה לפי קו דיקור

עידן שני | Civil 3D & InfraWorks Technology specialist


בדרך כלל כאשר יוצרים חתכים לרוחב וSample lines- קודם לכן, אנחנו מגדירים רוחב קבוע של Sample line , עם זאת רוחב החתך משתנה לפי קו הדיקור הסופי בכביש.

Civil 3D מאפשרת לרוחב Sample lines לעקוב אחרי קו דיקור זה לפי השלבים הבאים:

1. יצירת Alignment from corridor  ולבחור את ה- Feature line של הדיקור. (יש לחזור על פעולה זו פעם נוספת לדיקור בצד השני)

2. יש לבחור את ההגדרות הבאות ולסיים את הפקודה:

3. יצירת Sample lines  לפי ההגדרות הבאות:

התוצאה:

דילוג לתוכן