Skip to main

אייל נחמן | Product Support & Services


בכדי ליצר קונסטרוקציית גג רעף בקלות ובמהירות נשתמש בטכניקה הבאה:

שלב 1 – נייצר את קונטור גג הרעפים

שלב 2 – אישור קונטור הגג והכפלתו ע"י העתקה והדבקה לאותו מיקום עם OFFSET  של 15 ס"מ

שלב 3 – הסתרת הגג העליון והחלפת הקיר התחתון לקיר מסך עם חלוקות שוות

שלב 4 – בחירת כל פנל הזכוכית ונבחר במקומם סוג שנקרא Empty Panel


 

וזו התוצאה הסופית

ניתן לשדרג את קונסטרוקציית הגג ע"י יצירת משפחת פרופיל Mulion תואם עם מחומר שמתאים לקורות שנרצה לייצר

 

דילוג לתוכן