Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


בדומה לפרוקטים מקומיים גם בפרויקטים שיתופיים בענן, נידרש להפיק דוח”ות.

ע”מ להפיק דוח בפרויקט ענני, נבצע את השלבים הבאים:

  1. נפתח את הפרויקט הענני באמצעות תכנת Plant 3D.

  2. נבצע את פעולת הסנכרון/רענון ע”י קליק ימני על שם הפרוייקט ואז Refresh from Project.

  3. נפתח את המחולל הדוח”ות (Report Creator for AutoCAD Plant 3D).

  4. ב-Report Creator נפתח את הפרויקט מתוך תיקיית ה-Local Cache .

  5. נוודא כי הפרויקט אותו אנו פותחים הוא בדיוק אותו הפרויקט שפתחנו ב-Plant 3D.

  6. ניתן לבדוק את מיקום התיקיה באופן הבא:

  7. כעת נוכל להפיק את הדו”ח:

הערה: בכל פעם שמתבצע שינוי בפרויקט, יש לחזור על פעולת הרענון  (Refresh from Project).

בהצלחה!

 
דילוג לתוכן