Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בסביבת עבודה של Sheet Metal , פקודת Punch Tool  מאפשרת לנו להכניס iFeature שגורם לחיתוך החלק בעזרת צורות שונות, מיקום הפקודה:

כדי להיעזר בה יש לייצר סקיצה בה נגדיר את מיקום, על ידי נקודה או אובייקט (קו , מלבן וכדומה). בהפעלת הפקודה נבחר את אחת מהאפשרויות:

אם נרצה להוסיף צורה נוספת יש לייצר קובץ מסוג IDE. בקובץ עזר, נייצר את הצורה, עדיף לתת למידות שם ושתהיה תלות בפרמטר (למשל עובי וכדומה), חשוב שהסקיצה תכיל נקודה אחת בלבד, למשל, הצורה הבאה:

בגמר הסקיצה, נפעיל פקודת CUT כדי לקבל את התוצאה:

כדי לייצא לקובץ ide – הגדרת Punch: Manage -> Extract iFeature

בחלון שנפתח נגדיר את הפיצ'ר, נחליט על מידות שנוכל לשנות כאשר נשתמש בפקודה בקבצים אחרים, לכל מידה ניתן להגדיר טווח, רשימת אפשרויות או אפשרות כללית, לסיום נשמר את הקובץ בתיקייה המתאימה

בקובץ חדש, ניצור סקיצת עזר (עבור מיקום האובייקט) ונפעיל את הפקודה:

בלשונית Geometry נוכל לסובב את הסקיצה ובלשונית Size נוכל לתת מידות אחרות מהסקיצה המקורית. בחלקו התחתון של החלון נוכל להגדיר איך להראות את הפקודה במצב פריסה, למשל במקום הצורה הזו שיהי סימון של Center Mark:

כפי שרואים, כאשר ביצענו פריסה לחלק אין שינוי בתצוגה. כדי לקבל תוצאה זו יש לבצע דבר נוסף. נלחץ על הפריסה ונבחר Edit flat pattern definition

בחלון שיפתח, בלשונית Punch representation נבטל את הסימון ב- ignore individual punch representation settings

ונקבל, כתוצאה סופית

בהצלחה

דילוג לתוכן