Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


שליטה בהורשת ערכי המאפיינים.

כאשר אנו משנים ערך המאפיין בהיררכית האב גם, בהיררכיות הנמוכות יותר (הבנים) ערך אותו המאפיין ישתנה בהתאם.

לדוגמא:

במידה וערך המאפיין של אחד "הבנים" שונה בנפרד מ"האב", אז אתו "הבן" מפסיק להישמע להיררכיה גבוהה ממנו.

לדוגמה, נשנה ערך המאפיין "Manufacturer" פריט Eccentric Reducer ל-SCOOP, ולאחר מכן נשנה ערך של אותו מאפיין עבור היררכיה גבוהה יותר (Reducers) ל-MENDELSON. נוכל ראות כי השתנו כלל הבנים למעט Eccentric Reducer.

ע"מ להחזיר את המאפיין בהיררכיית "הבן" למצב שהוא נשמע לשינויים של היררכיות גבוהות יש למחוק את הערך ממנו ולהשירו ריק.

בהצלחה!

דילוג לתוכן