Skip to main

עידן שני | Civil 3D & InfraWorks Technology specialist


פקודה זו ממוקמת בתוך אפליקציית Civil3DIL. מטרת הפקודה היא לחלק את החתך לאורך למספר "פרוסות" זהות ברוחבן לפי ערך שנזין במטרים (מתאים לחלוקת גיליונות) אם נשאר קצה נוסף בסוף החתך ("הזנב") ניתן להציגו בשני אופנים.

חשוב לציין שהתוצאה היא חלקים דינמיים, הכוונה שכל שינוי בחתך הראשי משפיע על הפרוסות. לדוגמא:

נתון לנו חתך לאורך ברוחב של 216.60 מטר, נלחץ על הפקודה Profile Division:

 1. נבחר את החתך שאותו נרצה לחלק.
 2. Enter length of divided profile:" "הפקודה שואלת מה הרוחב של כל חלק (פרוסה), נזין לדוגמא את הערך 40, הכוונה שרוחב כל פרוסה יהיה כ-40 מטרים.
 3. The last profile has a length of 16.60 Create it or add to Previous profile (C\P)":" הפקודה מתריעה לנו שנשאר עוד "זנב" באורך של 16.60 מטר ונותנת לנו שתי דרכים להציג אותו:
  Create it
  אופציה זו מאפשרת להציג את הזנב בצורה עצמאית. מה שאומר שהתוצאה הסופית תהיה 5 פרוסות שוות ברוחבן (40 מטר) ופרוסת זנב ברוחב של 16.60 מטר.
  Previous Profile
  באופציה זו הזנב יתחבר לפרוסה האחרונה, מה שאומר שהתוצאה היא 4 פרוסות שוות ברוחבן (40 מטר) ופרוסה אחרונה שמחובר אליה הזנב ורוחבה הוא 56.60.

 

תוצאה על גבי השרטוט:

Create it

Previous Profile

תוצאה:

5 פרוסות שוות ברוחבן (40 מטר) ופרוסת זנב ברוחב של 16.60 מטר

תוצאה:

4 פרוסות שוות ברוחבן (40 מטר) ופרוסה אחרונה שמחובר אליה הזנב ורוחבה הוא 56.60

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן