Skip to main

ליאת אבוחצירה | Senior GIS & AutoCAD Specialized Toolsets Technology specialist


אפליקציית POWER MENU מבית TEAMCAD, היא אפליקצייה די ותיקה שלרוב נתפסת כאפליקציה לאדריכלים. אך הנכון הוא שהיא כוללת מגוון רחב של פעולות, המתאימות גם לתחום שלנו.

חישוב שטחים-

ניתן לסווג כל שטח ושטח ולקבל גם את אורכי החזיתות.

לאחר הסיווג אנו נקבל טבלת שטחים וניתן גם לקבל מקרא.

 

הצגת אורכי קווים וסכום כולל של כל האורכים-

 

ספירת בלוקים ויצירת מקרא-

 

אופציות למספור רציף-

ניקוי קבצים

שיטוח הקובץ- הבאת גבהים לגובה אפס.

ועוד הרבה פקודות מעניינות.

המשך עבודה נעימה ויעילה,

ליאת

דילוג לתוכן