Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


החלק הראשון המוכנס להרכבה הוא החלק העיקרי שאליו שאר החלקים "מתחברים", גם חלק זה אמור להיות ממוקם במרחב. הכנסת קובץ להרכבה מבוצע בעזרת פקודת Place. 

לחיצה על לחצן שמאלי בעכבר ימקם את החלק/הרכבה במקום בו נמצא סמן העכבר. פעולה זו מאפשרת לחלק לנוע באופן חופשי ויש לו את כל דרגות החופש. אם נפתח את תיקיית Origin של ההרכבה נוכל לראות שיש לנו מרחק בין המישורים של קובץ ההרכבה לחלק עצמו:

על הקובץ נוכל לבצע שתי פעולות כדי למקם אותו במרחב ושיהיה ללא דרגות חופש:

  • פקודת grounded, לחצן ימני על הקובץ ולבחור את הפקודה, החלק יקובע במרחב. 

  • יצירת אילוצים constraint בין משטחי הקובץ (או מישורים) לבין מישורי ההרכבה. 

ניתן להגדיר הגדרה בתוכנה שהקובץ הראשון שנכנס להרכבה יהיה Grounded.
בהגדרות התוכנה  Tools   > application option  -> assembly:

 

הגדרה זו מתייחסת רק לקובץ הראשון, שאר הקבצים שיצורפו להרכבה ימוקמו בעזרת אילוצים בדרך המקובלת. לא חובה לסמן את האפשרות הזו כי לפעמים לפני הפקודה grounded to origin אנו רוצים לסובב את החלק סביב ציר X,Y  או Z

במידה וכבר הוכנסו חלקים להרכבה ובוצעו אילוצים ואנו שמים לב שהחלקים לא נמצאים סביב מערכת הצירים של קובץ ההרכבה נשתמש בפקודה Ground and root אשר בפאנל Productivity: 

 

נבחר את הקובץ "ראשי" מבחינתנו ונפעיל את הפקודה:

בחלון שיפתח נחליט על שלושה אפשרויות:

  • לבצע Ground לחלק

  • ליצור שלושה אילוצים בין המישורים של החלק למישורי ההרכבה

  • למקם את החלק הזה בראשית הרשימה ב- Browser

יש לדאוג שלא יהיה קונפליקט עם אילוצים של חלק זה לחלקים אחרים , אך בעיקרון כך נזיז את החלק לראשית הצירים של ההרכבה. 

 

בהצלחה

דילוג לתוכן