Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


כידוע Revit מתייחסת לשלבי הבנייה של הפרויקט באמצעות ממשק ה-Phases. ממשק משמעותי זה אמנם תמיד התייחס לממד הזמן, אך עד גרסת Revit 2022 לא התייחס לנקודות הזמן השונות בזמן עבר. למשל, בהינתן שלוש נקודות זמן עוקבות PHASE 1, PHASE 2, PHASE 3 – כאשר נהיה בנקודת הזמן PHASE 3 לא נצליח לראות הבדל בין שתי נקודות הזמן שקדמו לכך – החל מגרסת Revit 2022 נוכל לעשות זאת.

בסרטון הבא מוצגת דוגמה של מבנה לשימור בעל נקודות זמן רבות שיש להציג לטובת תיק שימור.

איך עושים זאת?

ראשית, נוסיף את נקודות הזמן הרצויות בתוך ה Project Phases

לאחר מכן, ניצור פילטרים אשר מתייחסים לפרמטר החדש שנוסף Phase Created

לבסוף נגדיר גרפיקה רצויה לכל פילטר דרך ה- Visibilty Graphics

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן