Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


פונקציית חישוב מסלול ההליכה Path of Travel, מאפשרת לחשב את מסלול ההליכה המהיר ביותר בין שתי נקודות, תוך התחשבות בעצירות במסלול ומכשולים שניתן להגדיר לאורך הדרך. פונקציית אנליזה מסוג זה מהווה כלי קל לשימוש וכן מפשטת את אופן העברת המידע הידוע על המסלול.

בטיפ זה בחרתי להתמקד באופן שבו נעביר את המידע של מסלול ההליכה לפי חתך של אורך הזמן שיש לביצוע הדרך. ובמילים אחרות, נעשה שימוש בפילטר כדי לראות שוני צבעוני כאשר המסלול אורך יותר זמן ממה שהקצבנו לפעולה.

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן