Skip to main

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


ב-PLANT 3D חלקים שמגיעים מה-SPEC "נעולים" לשינויים פרמטרים וזאת על פי הגדרה. רק מנהל המערכת יכול שלנות את הפרמטרים את המידע הנלווה לחלק, וזאת רק דרך ה-SPEC.

אבל אם בכל זאת קיים צורך לשנות פרמטרים בחלק, היום ניתן לבצע את זה.

איך עושים את זה?

נצטרך לשנות שדה Component Designation ל-Parametric

אתאר כאן בשלבים על מנת להבין את התהליך.

בדוגמא זו אשתמש בברז כדורי, הראשון שמופיע ב CS300  שמסופק עם התוכנה.

1.לפני השינוי:

*נכניס את הברז הכדורי לקובץ עבודה.

נפתח את חלון ה Properties ונראה שלא קיימים פרמטרים של מידות תחת Part Geometry

2. נכניס את  השינוי:

*נערוך את ה-SPEC
*נבחר את הרשומה של הברז הכדורי
*בשדה Component Designation נזין את הערך Parametric. אפשר לעשות את זה עבור כל הגדלים או על אחד לפי בחירה
*נשמור את ה SPEC

*אם הברז כבר היה בשימוש בפרויקט נעדכן ב SPEC UPDATE.

3. אחרי השינוי:

*נפתח את חלון ה Properties
ניתן לראות שמתחת ל-Part Geometry  נפתחו הפרמטרים לעריכה בתת קטגוריה Dimensions

          זה המקום לשנות ערכים על פי דרישה מקומית

בהצלחה!

דילוג לתוכן