Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


עובי להב המאוורר הנראה בתמונה הוא 1mm.

למי שסקרן לדעת את הלהב בנינו באמצעות פקודת ה LOFT, מכיוון שעבדנו עם LOFT יש למעשה שני חתכים ללהב ואני משתף את הפרמטר בין הסקיצות על מנת להיות מוכן לשינויי מידול, למשל עובי הלהב.

שני החתכים של LOFT מוצגים בתמונה,

כל חתך מלבני יושב בהתאמה בSketch2 & Sketch3.

כדי לשתף מידות בין הסקיצות, מצביעים בעץ על הסקיצה וקליק ימני, שם תתגלה הפקודה show dimensions.

הפרמטרים אלה יהיו ניתנים לבחירה בסקיצות אחרות וכך למעשה תיווצר קישוריות בין הסקצ'ים השונים במודל.

בהצלחה,

דני.

דילוג לתוכן