Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


סידור פריטים על ה- Platform שימלאו בצורה יעילה את התבנית מתבצע בתוכנת Netfabb בעזרת אלגוריתם Packing. לאחר שהכנסנו חלק (או מספר חלקים) נרצה לסדר באופן אופטימלי על ה- Platform. למשל לפרויקט הבא, חלק שוכפל מספר פעמים:

בלשונית Arrange נבחר את אחת מהאפשריות הבאות:

הפתרון המהיר ביותר הוא Simple packing. התוכנה תסדר את הפריטים כאשר המתכנן קובע את המרחק בין הדפנות ובין החלקים. נבחר האם התוצאה תהיה גם לגובה, 3D:

או רק 2D, כאשר ה- Platform מלא, החלקים העודפים יישארו מחוץ לתבנית:

באפשרות זו, לא ניתן לסובב את החלקים. נקבל במהירות תוצאה ונוכל לבדוק האם המדפסת מתאימה לפרויקט או שאר הגדרות שמעניינות אותנו. ב- Packing מסוג Scanline ו Monte Carlo ניתן לסובב. האפשרות, מונטה קרלו:

נגדיר מרחק בין החלקים ובין הדפנות ונקבל תוצאה:

אפשרות אחרונה מסוג Scanline, עבור סיבוב,  נבחר את זווית הסיבוב, סביב ציר Z, מבין האפשרויות:

נקבל את התוצאה, גם כאן חלקים עודפים יישארו מחוץ לתבנית:

לאחר שהתוכנה סיימה לסדר, נוכל לבחור חלקים מסוימים ולהזיז ידנית:

בהצלחה

דילוג לתוכן