Skip to main

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


במסגרת יצירת שרטוטים לעתים אנו יוצרים אובייקטים אחד על השני, תופעה זו יכולה להיות אפילו יותר נפוצה בעת החלפת קבצים עם אחרים או הוספת שרטוט לשרטוט. פקודת OVERKILL תסייע לנו להסיר את כל הגיאומטריה הכפולה או החופפת שהיא בלתי רצויה.

להפעלת הפקודה פשוט נבחר באחת מהאפשריות:

Ribbon: Home tab > Modify panel >Delete Duplicate Objects
Menu: Modify >Delete Duplicate Objects
Toolbar: Modify II>Delete Duplicate Objects

 

 

לחילופין ניתן להקליד את הפקודה, לאחר בחירת הפקודה נתבקש לבחור את האובייקטים בשרטוט (ניתן לבחור את כל האובייקטים בשרטוט ע"יALL) ולתיבת הדו שיח המתקבלת נאשר בלחיצה על כפתור ה OK. בתיבת הדו שיח ישנן אופציות השוואה נוספות אותם אנו יכולים לבקש להתעלם בבחירת האובייקטים כגון שכבות, צבעים וכד' בנוסף ישנן אופציות בקשה נוספות כגון טיפול מיוחד ב polyline להלן דוגמא: מצב שרטוט בו יש קו על קו ובלוק על בלוק.

 

 

נבחר את הפקודה "OVERKILL"
Command: OVERKILL
4 found
1 duplicate(s) deleted
1 overlapping object(s) or segment(s) deleted
התוצאה, הפקודה מחקה עברינו אובייקט אחד כפול ואחד חופף, תיהנו.

 

בכבוד רב,
חמי מילר
[email protected]
חטיבת אוטודסק
מנהל טכנולוגיות, תמיכה ופתוח עסקי 

דילוג לתוכן