Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


הטיפ של היום יעסוק באוריינטציה של חלקים להדפסה. ישנם חלקים שבגלל גאומטריה מורכבת הסידור על מגש עלול להיות מבלבל. כלומר זה לא תמיד אינטואיטיבי. כאן הנטפב נכנס לתמונה בעזרת הפקודה Arrange – Orient

יש כמה וכמה פרמטרים שניתן להגדיר לקבלת אוריינטציה אפטימלית כגון,

  • זווית קריטית, critical angle לקבלת תמיכות
  • מרחק מהמגש
  • סיבוב החלק על מגש
  • דירוג פרמטרים לפי חשיבות, Ranking

לאחר הגדרת פרמטרים אלו, נבצע את הפקודה Search Orientations ונבחן את התוצאות

בהצלחה,

דני.

דילוג לתוכן