Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


שלום,

אובייקט שנמצא בתוך המערכת יכול להופיע כקיצור דרך בתיקיות שונות.
למעשה אין מגבלה לכמה פעמים חלק יכול לשמש כקיצור כמו שאנחנו עושים אצלנו במחשב. היתרון הוא שחלק מופיע בצורה המקורית פעם אחת אך "משוכפל" לתיקיות נוספות.

 

איך יוצרים לינק כזה?
כמו במערכת הפעלה בדיוק, באמצעות פקודות Copy\Paste 

1. מסמנים מספר חלקים בתיקייה

2. בוחרים בפקודה Copy מתפריט עליון Edit

3. בוחרים תיקיה רצויה במערכת

4. בוחרים שוב מתפריט Edit את הפקודה Paste as link.

יש אופציה נוספת, סימון חלקים וגוררים לתיקיה רצויה תוך החזקת מקש ימני בעכבר

 

טריק זה עוזר לנו ויזואלית כדי להבין מה החלקים המשותפים למכלולים שונים בלי ליצור כפילויות.

 

תודה

דני

דילוג לתוכן