Skip to main

צחי עמיר | AEC Revit Technical support Expert


אוטודסק הוסיפו בעדכון האחרון של פלטפורמת ה-ACC בתוך מודול ה- Model Coordination את ה- Object Colors שמאפשר לנו לצבוע אובייקטים מתוך המודל על מנת שיהיה לנו יותר נוח לצפות במודל שלנו. 

לדוגמא: נרצה לדעת איזה סוגי  קירות יש לנו בתוך המודל ועל מנת שיהיה לנו יותר קל לזהות את כל הקירות, אנחנו נסנן את הקטגוריה שנראה רק את הקירות, ובעזרת ה- Object Colors אנחנו נוכל לראות את כל סוגי הקירות במודל וצביעתם בצבעים שונים על מנת שיהיה לנו יותר נוח להבין את המודל.

בשביל להפעיל את ה- Object Colors בתוך ה- Model Coordination יש לפעול בצורה הבאה:

  1. ניכנס לתוך ה- Model Coordinationבפלטפורמת ה-ACC
  2. נחבר את המודלים שאותם נרצה לראות, ואז נלחץ על Open in browser     
  3. נדליק את ה- Object Colors בצורה הבאה:

4. על מנת לראות המאפיינים של ה- Object Colors ולשנות את הצבעים נלחץ על הכפתור הבא:

4.1 אפשר לשנות את צביעת האלמנטים בכמה רמות: 1. קובץ 2.מודל 3.מאפיין

5. מכיוון שאנחנו רוצים לראות רק את סוגי הקירות, תחת MODEL BROWSER יש לנו אפשרות להפעיל FILTERS, נבחר CATEGORY = WALLS

    

6.עכשיו אנחנו נראה רק את הקירות ובצבעים שונים

בהצלחה!

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות אלי.

צחי עמיר – [email protected]

דילוג לתוכן