Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


בדרך כלל ישנו יחס קבוע בין קטרי צנרת באינץ' לאותו קוטר במילימטרים, אך לעיתים אנו נדרשים לשנות את היחס הזה (מתוך חישובים הידראוליים מיוחדים או סתם מתוך רצון של הלקוח).

מיפוי הקטרים מתבצע באמצעות קובץ NominalDiameterMap.csv מיקום הקובץ C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX

בשביל לשנות את המיפוי הסטנדרטי יש לרשום מול כל ערך אינצ'י את מקבילו המילימטרי:

יש לשים לב כי הקובץ בנוי משני חלקים – מיפוי ערכים מילימטריים לקטרים אינצ'יים וגם להיפך, לכן יש להקפיד למפות את שני החלקים:

מספר דגשים:

מומלץ לשמור את הקובץ המקורי בצד.

כשרוצים לעבוד בפרויקטים עם מיפויים שונים, במעבר יש לכבות את התכנה ולפתוח אותה מחדש לאחר החלפת הקובץ.

ילקח בחשבון רק קובץ בשם מקורי (שאר הקבצים יש לשמור בשם שונה).

 

בהצלחה!

דילוג לתוכן