Skip to main

אברהם לבנת | Senior Manufacture Technician Support Specialist


היום נדבר על הגדרת "בית" במודול הייצור MANUFACTURE של Fusion 360 

כאשר אנחנו מתחילים SetUp  חדש אנו נידרשים להגדיר את מערכת הצירים: מיקום ואוריינטציה  של המוצר  – Work Coordinate system (WCS), בד"כ נשתמש בגאומטריית המוצר – מישורים או קוים, שגם יאפשרו הגדרה  פשוטה של צירי המוצר   (Z Y X), אבל לפעמים המוצר הוא כזה שאין לנו גאומטריה מתאימה, בחלקים "אמורפיים" למשל כמו בדוגמא הבאה:

כאשר נעבור למודול הייצור- MANUFACTURE  – בהגדרת Setup  חדש, נקבל בלוק חוסם שיראה כמו זה:

אפשר להבחין שיש כאן בזבוז של חומר גלם וזאת בגלל האורינטצייה של החלק- חומר הגלם (STOCK)  נבנה יחסית למערכת הצירים שבה נבנה החלק.

במצבים כדוגמת זה שאין לנו מישור ייחוס שיחסית אליו ניתן להגדיר את כיוון צירי המכונה, נוכל להוסיף קו עזר- Sketch ולהשתמש בו – במקרה שלנו כציר X 

במקרה זה נבחר באופציה:Select X & Y axis 

במצב זה יבנה חומר הגלם באוריינטציה טובה יותר תוך הקטנת מידותיו, מכאן נוכל להעביר את מערכת הצירים לכל נקודה שנבחר וזאת תוך שימוש באופציית ה Origin.

עד כאן לעכשיו,   

להתראות בפעם הבאה.  

דילוג לתוכן