Skip to main

קישור בין חלקי רכיבים – Link Component with Dashed Line

רועי פרי  | Product Support & Services


שלום רב,

אם יש לנו בשרטוט מגע אותו נרצה לשייך לרכיב אב, ובמקרה המגע והרכיב סמוכים אחד לשני, נוכל להשתמש בפקודה המקשרת ביניהם באמצעות קו מרוסק!

הפקודה נמצאת כאן:

 

כעת נותר לבחור את הרכיבים על ידי לחיצה על כל אחד מחלקיו ולאישור לחיצה על לחצן ימני בעכבר.

הכנתי עבורכם סרטון של חצי דקה לדוגמא:

בהצלחה!

רועי

דילוג לתוכן