Skip to main

רועי פרי | Product Support & Services


שלום לקהל הקוראים,

במידה ובמשרדכם עובדים עם גרסאות שונות של AutoCAD Electrical בוודאי שמתם לב כי חסרים לכם ניתובים אל ספריות הסמלים השונות.

הסיבה היא שהנתיבים שבפרוייקט הוגדרו שם בגרסה מסויימת, לדוגמא – 2019, ולכן מחשב אחר המותקנת בו גרסה 2020 בלבד שאין  לו את הסיפריות של גרסה 2019 לא יוכל להביא את הסמלים מתוך ספריית הסמלים.

מה שבדרך כלל עושים – מוסיפים את הנתיבים אל הספריות של גרסה 2020.

ובכן, אלמד אתכם כעת כי אפשר להגדיר בקובץ הפרוייקט ניתוב אוטומאטי לגרסאות אוטוקאד שונות החל מגרסה 2015.

כיצד עושים זאת בעצם?

תחילה, יש לפתוח את קובץ הפרוייקט. פתיחתו תהיה באמצעות הכתבן – NOTEPAD. להזכירכם, סיומת קובץ הפרוייקט היא WDP.

לאחר פתיחת הקובץ נראה כי רשומות בו שורות רבות. אנו נתמקד בשורות [1]  ו- [3] כמתואר כאן:

Libraries Automatic Path

ניתן לראות כי במקום להזין את הניתוב המלא של תיקיית הסמלים שנמצאת בתיקיית Libs אנו נשתמש בקוד מיוחד אשר

מפנה את התוכנה באופן אוטומאטי אל ספריית הסמלים המוגדרת כברירת מחדל של התוכנה ללא כל קשר לגרסת התוכנה.

לדוגמא, במקום להזין את הכתובת של ספריית הסמלים של התקן IEC-60617 המלאה, שהיא:

C:/Users/Public/Documents/Autodesk/Acade 2020/Libs\iec-60617

נזין את הקוד לתיקיית Libs וזה נראה כך:

Libraries Automatic Path

כשניגש למאפייני הפרוייקט נוכל לראות כי הניתוב יופיע בגרסה המלאה שלו:

C:/Users/Public/Documents/Autodesk/Acade 2020/Libs\iec-60617

Libraries Automatic Path

דילוג לתוכן