Skip to main

בחירה בעזרת 'לולאה' או 'חבל'

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


בתוכנת AutoCAD ניתן לבחור אובייקטים בעזרת אופציית בחירה הנקראת "Lasso" הפקודה מאפשרת לנו לבחור אובייקטים (ע"י לולאה) ביד חופשית. בבחירת אובייקטים אנו רגילים להקליק על הכפתור השמאלי של העכבר כנקודה ראשונה לשחרר ולהקליק נקודה נוספת לקבלת חלון בחירה ריבועי. אם נקליק על הכפתור השמאלי של העכבר, נשמור אותו לחוץ, נזיז את היד נקבל לולאת בחירה. 
(מסומנת בירוק בתמונה)

כמו בבחירת Windows או Crossing נזיז את העכבר לכיוון ימין נקבל בחירה קו מלא (באופציה זו כל האובייקטים צרכים להיות שלמים בתוך הלולאה) אם נזיז את העכבר לכיוון שמאל נקבל קו מקוטע כך שכל אובייקט שהלולאה תחצה או שלם בתוכה יבחר לפקודה הרצויה. בנוסף, אם נקיש על מקש הרווח לאחר שקיבלנו את אופציית הלולאה נקבל "חבל" בחירה באופציית Crossing.

 

ניתן לבטל התנהגות זו של ה AutoCAD בעזרת פקודת ה-Option וביטול יכולת בחירת "Lasso"

 

בכבוד רב,
חמי מילר
[email protected]
חטיבת אוטודסק
מנהל טכנולוגיות ושירותי מומחה

דילוג לתוכן